Grigore Popescu
Valentin Mureşan

CENACLUL de la PĂLTINIŞ, Nr. 39 /octombrie 2014/SIBIU - Galeriile de artă Muzeul Naţional Brukenthal

Galeriile de artă Muzeul Naţional Brukenthal (...) Popescu-Muscel nu ţine să şocheze printr-un limbaj plastic împănat cu ieşiri în abstract sau prin invocaţii suprarealiste, el e totdeauna aproape de realul exprimat într-un figurativ robust coborât din „lecţia lui Cezanne” (Case la Saint-Rémy Montbard), oferindu-ne imagini tulburătoare, încărcate de tensiune şi de sugestii simbolice (Ieşirea din infern). Chiar şi natura statică (Două vase), deşi are ceva din...Detalii
Pictorul Gheorghe Vânătoru Aprilie 1975

Domăneşti-Satu Mare

(...) Pictura lui Grigore Popescu este un ansamblu armonios pe disciplină de griuri colorate pe un ritm ce ţine de arhitectură. Culoarea predispune piozitate, iar desenul întregeşte armonic întreaga pictură.(...)Detalii
Ist. de artă G. Popescu - Vâlcea Martie 1978

Doba-Satu Mare

(...) Ne găsim în faţa unei lucrări executate în condiţii remarcabile de un remarcabil talent. Pictorul Grigore Popescu a gândit profund executarea acestui ansamblu pentru a realiza o lucrare de artă la un înalt nivel. Totul este studiat până la cele mai mici amănunte, pentru ca totul, într-un unison : culoare, desen, figuri, drapaj, ornamente, tematică, pshihologie, etc. să creeze acest ansamblu unitar în toate compartimentele lui. Însuşindu-şi...Detalii
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae Februarie 1990

Pictura bisericească a lui Grigorie Popescu

(...) Figurile lor înalte şi subţiri m-au făcut să mă gândesc la pictura lui El Grecco, dar în feţele lor la fel de subţiri, am văzut redate trăsăturile vieţii ascetice proprii sfinţilor ortodocşi. Dar ceea ce caracterizează aceste feţe este unirea trăsăturilor ascetice cu simţirea exprimată de ele.(...)Detalii
Corina Popa Aprilie 1990

Expoziţie, Căminul Artei București

(...) Grigore Popescu se numără însă printre puţini artişti care dau viaţă vechilor norme ale picturii bizantine în forme de înaltă calitate estetică, ce implică o asimilare sensibilă şi personală a artei bizantine dar şi o adîncă credinţă în ideile creştinismului răsăritean ca şi o dragoste pentru frumuseţea particulară a morfologiei figurative bizantine.(...)...Detalii
Nicolae Stoicescu Aprilie 1990

Expoziţie, Căminul Artei, București

Eu am venit nu în calitatea mea oficială ci ca bun creştin şi ca istoric. Intrând în sala aceasta şi văzând icoanele expuse de acest pictor plin de talent mi-am zis că dacă trăia în secolul XVI sigur era printre marii maeştri de la Humor, Voroneţ sau Suceviţa, atât de tare s-a implantat, s-a acomodat cu stilul acesta tradiţional al picturii româneşti. (...)...Detalii
Doina Mândru Mai 1990

Anul I/Nr.9, mai, 1990 ALTERNATIVE, pag. 5

(...) Bun cunoscător al tehnicii, pictorul obţine în frescă o transparenţă, catifelare şi prospeţime a culorii care îl individualizeză. Compoziţiile bogate în personaje după redactări bizantine de referinţă, vădesc un deosebit simţ al echilibrului, o viziune care stăpâneşte ferm ansamblul. . Importante se relevă a fi grija pentru adecvarea iconografică a temei şi profundul sentiment pe care îl inspiră.(...)...Detalii
Helmut Wanner Februarie 1993

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG, Regensburger Stadt-Umschau, pag.12 - Pictorul de icoane Grigore Popescu deschide o fereastră către eternitate

Pictorul de icoane Grigore Popescu deschide o fereastră către eternitate (...)Dacă icoanele reprezintă ferestre către eternitate, atunci Grigore Popescu, (...) este unul dintre cei mai buni pictori de ferestre din România. (...)În credinţa ortodoxă icoanele reprezintă ceva viu. (...)Detalii
Acad. Răzvan THEODORESCU Iulie 2003

Nr. 7/apariţie lunară/2003, cultură & turism. ro, pag. 3 - Un spaţiu al noutăţii

(...) Aici, în ţinutul Bacăului – cel menţionat încă sub Alexandru cel Bun, devenit curte domnească ştefaniană unde, la 1490 – 1491, voievodul ,,atlet al lui Hristos”, împreună cu fiul său, celălalt Alexandru, înălţa biserica Precistei şi unde, în 1493 – 1494, acelaşi Ştefan cel Mare făcea, cu acelaşi hram, biserica din satul său natal Borzeşti, acum în curs de zugrăvire de către excelentul pictor modern Grigore Popescu – personalităţile,...Detalii
Acad. Răzvan Theodorescu Martie 2004

Joi, 18 martie 2004, CURIERUL NAŢIONAL, pag. 8

(...) La Borzeşti se realizează cel mai frumos ansamblu de pictură religioasă modernă pe care eu îl cunosc în toată Europa Răsăriteană. Am spus demult că Grigore Popescu este cel mai hărăzit artist (în acest domeniu), nu-mi puteam însă închipui că va da ceea ce a dat.(...)...Detalii
Dr. Jürgen Henkel Ianuarie 2007

AUF DEM WEG DER DRITTEN EUROPÄISCHEN ÖKUMENISCHEN VERSAMMLUNG 2006/2007

(...) În partea de nord a catedralei vedem un „arbore ecumenic al vieţii” care depăşeşte cu adevărat limitele uneori înguste ale iconografiei ortodoxe. Ortodoxia se întâlneşte aici cu stilul francon şi ecumenele europene. În acest sens trebuie văzute catedrala Notre Dame din Paris şi cea din Ravenna, dar şi Hagia Sofia din Constantinopol şi un tablou dintr-o mănăstire de pe Muntele Athos. Totodată şi biserici ortodoxe tipice româneşti din Transilvania,...Detalii
Prof. Dr. Ecaterina Buculei Ianuarie 2008

Albumul, FRESCĂ ŞI ISTORIE BORZEŞTI (2008)

Pictor de biserici şi iconar, Grigore Popescu creează cu mijloace proprii o pictură care, deşi urmează tradiţia bizantină, poartă amprenta unei puternice originalităţi. Sobru, precis, pitoresc, plin de poezie şi eleganţă, stilul lui depăşeşte formulele clasice, înscriindu-se într-o picturalitate fascinantă. Spiritul transcende materia, dar cu o bucurie...Detalii
Acad. Răzvan Theodorescu Septembrie 2008

Luni, 1 septembrie 2008, ZIARUL Lumina, pag. 9

(...) Nu uitaţi că noi îl avem pe cel mai important pictor al Ortodoxiei europene, pe Grigore Popescu. Şi a fost folosit la Lainici, la Râmeţi. Eu, ca ministru, împreună cu răposatul patriarh, l-am ales să picteze Borzeştiul lui Ştefan cel Mare, unde a făcut o capodoperă.(...)Detalii
Prof. Dr. Ecaterina Buculei Ianuarie 2009

Albumul, NURNBERG frescă şi istorie (2009)

(...) Spirit inventiv şi cultivat, a depăşit limitele cunoscute ale iconografiei medievale creând teme noi ca cea a Arborelui unităţii creştine din pronaos, temă adecvată mediului în care se află biserica ortodoxă din Nurnberg (...) (...)Strălucitoare şi preţioasă, ea (pictura) este modelată din culori vii, transparenţe delicate şi alburi colorate în care accentele puternice de verde sau roşu joacă un rol special, purtând în pensulaţia spontană...Detalii
Prof. Univ. Mihail Diaconescu Ianuarie 2010

Albumul, LAINICI, Capodoperă a artei româneşti şi europene

Prof. Univ. Dr. şi Dr. Honoris Causa Mihail Diaconescu: (...) Pictura lui Grigore Popescu-Muscel ne îndeamnă să ne gândim la condiţia omului ca om, la vocaţia lui spirituală, dar şi la relaţia dintre cult şi cultură fondată pe împlinirea şi îndumnezeirea umanului din fiecare persoană. Admirăm frescele-capodopere din exonartexul catedralei de la Lainici şi percepem o sublimă operă de artă în detaliile ei unice...Detalii
Î.P.S. Dr. Irineu Popa Ianuarie 2010

Albumul LAINICI, Capodoperă a artei româneşti şi europene

Î.P.S. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei: (...) Oricine, citind această carte-album are deschisă o privelişte divino-umană inegalabilă, unde ca la o masă mistică nu ştii ce să apreciezi mai mult: misterul, compoziţia sau explicaţia subtilă a celor prezentate. Fără îndoială că nimic nu scapă neaprofundat din această grădină edenică a maestrului Grigore Popescu. (...)Prin culoare şi lumină ni se arată că Sfântul...Detalii
Ion Moraru Iulie 2010

ONEŞTI EXPRES 22/07/2010 - Nepieritoare mărturii despre Ştefan cel Mare

Ion Moraru notează : Un edificiu splendid. (...) Istoricii au remarcat că biserica de la Borzeşti este realizată în cel mai evoluat grup de biserici (asemănătoare fiind celor ridicate de marele domnitor al Moldovei la Războieni şi Piatra Neamţ). Ctitoria ştefaniană de la Borzeşti a fost vizitată în acest an şi de Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, care a remarcat că “pictura realizată de Grigore Popescu la această...Detalii
Narcis Zărnescu Ianuarie 2011

Anul VI, Nr. 40, 2011, CRONICA FUNDAŢIILOR, pag. 11 - Despre Divina Comedie de la Lainici

(...) Revăzând iarăşi-şi-iarăşi frescele lainiciene ale lui Grigore Popescu-Muscel, de data aceasta cu hermeneutica lui Mihail Diaconescu alături, m-a străfulgerat gândul că poate singurul pictor care ar putea reda imagistic viziunea cosmică şi trăirea irepetabilă, circumscrise de Divina Comedie, nu este altul decât Grigore Popescu-Muscel. Aşa cum George Coşbuc a reuşit să întrupeze în logos românesc Comedia dantescă, Grigore Popescu-Muscel ar putea, într-un efort ecumenic, să dezvăluie cromatic orthodoxia intrinsecă...Detalii
Acad. Răzvan Theodorescu Ianuarie 2011

CRONICA FUNDAŢIILOR, Anul VI, Nr. 40, 2011, pag. 10 - Culorile de maiestate ale tradiţiei bizantine

(...)În locul de basm în care, la finele epocii fanariote, a fost ridicat un schit pe unde a trecut și Tudor Vladimirescu, unde în veacul al XIX-lea s-au făptuit semne de sfințenie ale recent canonizatului fost stareț Irodion Ionescu și unde, după 1990, un alt stareț, dublat de un destoinic inginer - nimeni altul decât actualul arhiepiscop al Harghitei și Covasnei Înalt Prea Sfințitul Ioan Sălăjan – a ridicat monumentala...Detalii
Istoric de artă, Doina Mândru Aprilie 2011

ZIARUL Lumina, pag. 12

(...) În opera sa iconografică, Grigore Popescu-Muscel evidenţiază lumina, atât de mult iubită de el (...) Este lumina despre care Sfântul Dionisie Areopagitul spunea că este proprie esenţei lucrurilor pentru că este lumina divină care scaldă întreaga ...Detalii
Prof. Mihail Diaconescu Aprilie 2011

ZIARUL Lumina, pag. 12

(...) El a realizat un lung şir de capodopere artistice, iar acest lucru trebuie spus clar şi cu bucurie. Suntem datori să-i preamărim pe artişti care ştiu să interpreteze prin operele lor sufletul românesc, un suflet minunat, deoarece se poate vorbi de o frumuseţe spirituală românească care stă sub semnul binefăcător al Ortodoxiei de aproximativ 2.000 de ani. În acest timp s-au selectat aici valori care ne recomandă...Detalii
Asistent univ. Ligia VLAD Iunie 2011

Opinia naţională, pag. 4 - Lainici - Capodoperă a artei româneşti şi europene

(...) Contemplăm în Lainici - Capodoperă a artei româneşti şi europene imaginile color imprimate pe hârtie cretată ale capodoperelor realizate de Grigore Popescu-Muscel şi descoperim creaţia unuia dintre cei mai străluciţi pictori muralişti din istoria culturii române ...Detalii
Pr. prof. univ. Gheorghe Drăgulin Iunie 2011

ZIARUL Lumina - Capodoperă a artei româneşti şi europene: Lainici, galerie a sfinţeniei şi odă a isihasmului

(...)Tonalitatea isihastă a ansamblului este subliniată, mai întâi, prin cercul rugăciunii caracteristice din inscripție. Dar talentul de pictor înduhovnicit al lui Grigore Popescu-Muscel se bazează nu numai pe har personal, nu numai pe profesionalism, pe prelucrări ale înaintaşilor, ci şi pe cunoaşterea şi trăirea Scripturii, de asemenea a tradiţiei spirituale ortodoxe. (...) Un element al talentului, dar şi al erudiţiei teologice a pictorului nostru, îl constituie executarea Ciclului Filocaliei...Detalii
Mitropolitul Serafim Joantă Ianuarie 2012

Radio România - Interviul Mihaelei Crăciun

(...) Am ţinut foarte mult ca pictura acestei catedrale mitropolitane să fie realizată de cel mai bun pictor român care este Grigore Popescu, profesorul Grigore Popescu. (...) În ce priveşte programul iconografic am găsit în profesorul Grigore Popescu un om de foarte mare înţelegere. Fiindcă suntem în occident, fiindcă biserica are o arhitectură puţin aparte, aici fiecare loc din biserică a fost în aşa fel determinat ca să reprezinte ceva,...Detalii
Istoric de artă, Doina Mândru Februarie 2012

ZIARUL Lumina - Portrete în lumină: Un pictor pentru eternitatea frescei

(...) Suprem exigent cu lucrul său, artistul este totodată şi un rar iconograf, un maestru al subtilităţii şi adâncimii teologice. De o mare forţă compoziţională şi adâncime teologică s-a dovedit şi în fresca pe care a executat-o la Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Bucureşti, în altar, în pastoforii şi în turla naosului. Mare iconograf a demonstrat a fi şi în marele pridvor reconstruit al Mânăstirii Tismana, unde a restaurat fragmente...Detalii
Doina Mândru August 2013

Cronica Fundaţiilor, Anul XI august 2013, Nr. 61 - Un pictor melancolic de o clasică soliditate

Sunt artişti ale căror lucrări par a se sustrage timpului şi modelor. Ei au o singură referinţă: adevărul artei, care este însuşi adevărul lumii lor. Însă trebuie spus că lumea lor nu este decât în mică parte şi lumea noastră. Pictor cu o impresionată operă de muralist, iconar şi restaurator, recunoscută prin prestigioase premii şi distincţii, Grigore Popescu-Muscel este, nu mai puţin, un fascinant maestru al penelului în faţa...Detalii
Acad. Răzvan Theodorescu August 2013

Cronica Fundaţiilor, Anul XI august 2013, Nr.61

Am spus și am scris, cu ani în urmă, că Grigore Popescu - Muscel este, probabil, cel mai important pictor muralist al ortodoxiei europene. Pentru mine Râmeți, Lainici, Borzești sunt jaloane ale unei cariere de excepție în care artistul a adus o viziune modernă atât de necesară frescei din lăcașurile românilor. În paleta bogată, în suprafețele mate sau strălucitoare, în decorativismul bine stăpânit ale artistului bănuiam un posibil maestru al...Detalii
Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu August 2013

Cronica Fundaţiilor- Bucureşti Anul XI august 2013, Nr. 61

Arta lui Grigore Popescu-Muscel înscrie un moment dinstinct în istoria culturii române şi europene. Capodoperele sale murale ne reprezintă ca popor şi spirualitate specifică. Pictura sa de şevalet sintetizează experienţele artei româneşti din secolele trecute şi din epoca pe care o străbatem. Sugestiile stilistice şi crompoziţionale oferite de arta bizantină, de capodoperele portretistice ale culturii europene şi de propria sa experienţă de interpret al realului ne spun ceva profund...Detalii
Cătălin Davidescu Decembrie 2013

RAMURI - Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Nr. 12/2013 - Fiinţa rotundă a artistului Grigore Popescu-Muscel

(...) Grigore Popescu-Muscel nu este singurul, dar este printre puţinii artişti români care îşi construieşte universul plastic în două spaţii aparent divergente: cel al unor reprezentări tematice riguroase, specifice iconografiei bizantine şi acela al unei libertăţi aproape totale de expresie dar mai ales de exprimare. Dacă în frescă se afirmă fiinţa sa diurnă, în pictura de şevalet avem oportunitatea să vedem latura sa romantic răzvrătită, aceea a unui dionisiac...Detalii
Magda Buce-Răduț Ianuarie 2014

Scrisul Românesc – Revistă de cultură – Craiova - Bucuria întoarcerii în sine

Paleta rafinată, cu tonuri şi nuanţe calde, folosite de Grigoe Popecsu-Muscel, creează o realitate solară, descompunând lumina într-o gamă restrânsă de ocruri, verzuri calde, roşuri strălucitoare sau stinse. Foloseşte aceste culori într-o dinamică a sufletului de identificare cu liniştea şi bucuria, de întoarcere în sine: Case pe dealurile verzi din Apuseni, Vara în Apuseni la Brusturi, Orizont cu acoperişuri roşii. Griurile dau preţiozitate suprafeţelor realizând un dialog al spaţiilor, o...Detalii
Prof. Gheorghe Tarara Iulie 2014

Revista ORIGINI, NR. 12, Buzău - Pictorul GRIGORE POPESCU-MUSCEL, un poet al culorilor

Într-o vară a decantărilor întru frumos, singurele capabile să ţină spiritul în viaţă, exerciţiul întâlnirilor pe simezele buzoiene a marcat un moment notabil: expoziţia maestrului Grigore Popescu-Muscel, intitulată ,,Portretele prietenilor mei”. Mărturisesc faptul că surpriza la contactul direct cu lucrările expuse la Galeriile de Artă ale municipiului Buzău (uleiuri pe carton tratat şi encaustică pe pănză), a fost totală. Ştiam antecedentele autorului: pictor muralist şi restaurator, specialist cu renume...Detalii
dr. Maria Olimpia Ciungan Octombrie 2014

CENACLUL de la PĂLTINIŞ, Nr. 39, Sibiu - Expoziţia de pictură Grigore Popescu - Muscel

Expoziţia de pictură Grigore Popescu - Muscel Muzeul Brukenthal a găzduit în această vară o insolită expoziţie de pictură de şevalet, în tehnica ulei, a unuia dintre cei mai preţuiţi pictori muralişti din nou şi restaurare, apreciat nu numai în ţară ci şi peste hotare. Prin expoziţia de la Brukenthal, artistul se desprinde de canoanele stricte ale picturii murale din nou şi ale restaurării, domenii radical diferite de pictura de...Detalii
Theodora Chiorescu Octombrie 2014

Ziarul LUMINA - Jurnal de şantier

Este confirmat faptul că atunci când te aştepţi mai puţin şi în împrejurări cu totul surprinzătoare o simplă întâmplare poate da curs unui întreg şir de experienţe minunate. Atelierul internaţional de pictură bisericească desfăşurat la Palatul Cotroceni a fost cadrul potrivit. Aşa l-am cunoscut pe domnul Grigore Popescu. Nici prin gând nu mi-a trecut că aş fi putut ajunge pe şantierul domniei sale, însă, odată ce am intrat în...Detalii
Română English Elliniki Russki Deutch Francais